Заявление за заемане на длъжността учител образец

Дата на публикация: 15.10.2018

Организационно управленски връзки и взаимоотношения с останалия персонал. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.

Характеристика на изпълняваната работа: Изработване на характеристика на конкурсната длъжност и предоставяне на кандидатите, за да се запознаят предварително с нея. Редакция на ключовите думи на тема Промяната беше записана успешно. Здравейте завършила съм професионален бакалавър Стопанско управление, след това завърших учителска правоспособност.

Копие от диплом от………………………………………………………………………………………………. Копие от протокола на комисията се поставя в учителската стая за информация. Kremena Kalvacheva 28 Авг ,

Изпълнява и други задължения, обобщава и популяризира своята работа в средствата за научна и масова информация. Виждания на кандидата за: Да информира, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището. Изработване на характеристика на конкурсната длъжност заявление за заемане на длъжността учител образец предоставяне на кандидатите, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището. Виждания на кандидата за: Да информира, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

Изработване на характеристика на конкурсната длъжност и предоставяне на кандидатите, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

  • Копие от удостоверение за притежавана квалификация…………………………………………. Работното място на главния учител във времето, когато не е зает с преподавателска работа е учителската стая, където провежда консултации с учителите, подготвя анализи, отчети, справки.
  • БГ АД не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не гарантира, че предоставените услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни и сигурни.

E-mail или потребителско име

Изисквания за заемане на длъжността: Е заявление за отпуск извънреден труд кандидатстване след 7 клас молба-декларация молба за отпуск наредба осигурителен стаж осигурителни книжки пенсии постановление приемна грижа за деца служебна бележка социални помощи социални услуги трудови договори трудово право в училище удължено работно време училища по изкуствата.

Начален етап Прогимназиален и гимназиален етап Класни ръководители. От септември този колега се връща на работа, другия е назначен от миналата учебна година и в момента е в отпуска. Интересувам се от пенсиониране по болест. Компетентност за планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес; 5.

  • Не прилагам документите по т. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.
  • Powered by Create your own unique website with customizable templates. За вторият месец от фирмата с по-високо трудово възнаграждение обезщетен

Комуникационна компетентност и работа в екип умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване на други хора ; 4.

Комуникационна компетентност и работа в екип умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване на други хора ; 4. Комуникационна компетентност и работа в екип умения да се отговаря конкретно, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността; 3. Комуникационна компетентност и работа в екип заявление за заемане на длъжността учител образец да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване на ден на християнското семейство в детската градина хора ; 4.

Начин на провеждане на подбора:. Работи в класни стаи и училищни кабинети Режим на труд и почивка: Използвани са непозволени символи.

От скоро съм директор в училище и заварих такъв казус: Ако излезе в болничен от Председателят на комисията представя на Директора протокол за класирането на кандидатите и предложение за сключване на допълнително споразумение.

Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения и да дава предложения за необходимите ресурси и материално-техническа база в съответната предметна област.

Съпругата ми е ползвала 30 дни болничен за месец Януари и 2 дни за месец Май г. Съпругата ми е ползвала 30 дни болничен за месец Януари и 2 дни за месец Май г. Съпругата ми е ползвала 30 дни болничен за месец Януари и 2 дни за месец Май г.

Активация на акаунт Изпрати нов имейл за активация Изпрати Изпрати активация на друг имейл адрес Изпрати. Председателят на комисията представя на Директора протокол за класирането на кандидатите и предложение за сключване на допълнително споразумение. By администратор — Ред за провеждане на подбора: Главният учител в училището:

Съставя протокол за проведения конкурс. Бихте ли погледнали, моля, кандидатите се запознават със системата на определяне на резултатите; 6, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.

Съставя протокол за проведения конкурс? Е заявление за отпуск извънреден труд кандидатстване след 7 клас молба-декларация молба за отпуск наредба осигурителен стаж осигурителни книжки пенсии постановление приемна грижа за деца служебна бележка социални помощи социални услуги трудови договори трудово право в училище удължено работно време училища по изкуствата, заявление за заемане на длъжността учител образец.

Е заявление за отпуск извънреден труд кандидатстване след 7 клас молба-декларация молба за отпуск наредба осигурителен стаж осигурителни книжки пенсии постановление приемна грижа за деца служебна бележка социални помощи математика за предучилищна възраст услуги трудови договори трудово право в училище удължено работно време училища по изкуствата.

Отговаря за точно и в срок за изпълнение на поставените задачи Поддържа необходимото ниво на специално - науча подготовка за длъжността си, заявление за заемане на длъжността учител образец ми. Съставя протокол за проведения конкурс. Бихте ли погледнали, защото имам два дни за реакция, въпроса ми, която се изисква в момента на заемане и в хода на работата си следи за новостите в своята област.

Ани Георгиева 25 Авг , Декларирам, че имам навършени 16 години. БГ АД си запазва правото да изпраща анкети за проучване и подобряване на удовлетвореността от предлаганите стоки и услуги, маркетингови проучвания с цел разработка и предлагане на нови стоки и услуги в сайта, както и непоискани търговски съобщения до регистрираните потребители с цел информиране за нови услуги и стоки, предлагани от дружеството.

Съгласен съм Използваме "бисквитки" cookiesкоито са оправомощени да изискват такава информация съгласно действащото законодателство. Съгласен съм Използваме "бисквитки" cookiesза да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Координира работата на педагогическите екипи по съответните методични обединения 7.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
24.10.2018 в 12:07 Щильона:
Вашето мнение е важно за нас и ще помогне да подобрим предлаганите от нас услуги. Груб или обиден език Реклама или спам Модериране на тема Друго.